Kuratorium Oświaty w Opolu


Wolne miejsca w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024
Wybierz miejscowość i naciśnij przycisk Szukaj
Miejscowość:

Typ placówki: